„Leasing pracowniczy“ – priorytet: solidny pracodawca i partner

Zakres naszych usług obejmuje:
rekrutację odpowiednich pracowników tymczasowych na rynek niemiecki zgodnie z wymogami
stanowiska i oczekiwaniami pracodawcy.

 • zawieranie umów o pracę bezpośrednio z kandydatami
 • zatrudniamy polskich pracowników według niemieckich przepisów prawa
 • jako bezpośredni pracodawca płacimy składki społeczne oraz odprowadzamy podatek do
  niemieckiego urzędu skarbowego
 • zapewniamy zakwaterowania pracownikom tymczasowym
 • zwracamy koszty odzieży roboczej / dojazdów do pracy

Jako Pracodawca ustalamy z naszym partnerem (Pracodawcą – Użytkownikiem):

 • rodzaj pracy
 • liczbę potrzebnych pracowników
 • wymagane umiejętności językowe
 • długość trwania zlecenia
 • średnią liczbę godzin pracy
 • kwestie dotyczące zakwaterowania

Wszyscy nasi pracownicy mają długoletnie doświadczenie w branży personalnej.

Share